Oliekedel

En aftale om oliefyr- og varmepumpeservice sparer dig for besvær og uforudsete udgifter

Bestil serviceordning nu

Oliefyr

Boysens Varmeteknik anbefaler følgende oliekedler:​

Baxi Block Kondens 18 MK6

Block Kondens 18 MK6 er en moderne og driftssikker oliekedel, hvor virkningsgraden ligger meget tæt på de 100%. Kedlen har, som alle Block kedler fra HS Tarm, en indbygget varmtvandsbeholder.

Kedlen har elektronisk styring, der blandt andet indeholder vejrkompensering.

Denne kedelstørrelse dækker typisk behovet, hvor forbruget er mindre end 3000 liter olie pr. år.

Den lydløse drift, med et lydtryk sammenligneligt med det fra en moderne opvaskemaskine, gør placeringen af kedlen problemfri.

 • Indbygget varmtvandsbeholder på 100 liter
 • Indbygget vejrkompensering

Hvad indeholder vores abonnementservice?

Rensning af oliebræder

Her sørger varmeteknikeren for at fjerne de belægninger, der løbende sætter sig i blæserhjul, brænderhoved og kanaler

 • Rensning af blæser / blæserhjul
 • Rensning af brænderhoved
 • Rensning af hovedbrænder

Økonomimåling og OR-test

For at udnytte din brænders nyttevirkningsgrad, og derved spare penge på olie, udfører vores tekniker en speciel måling med fuldt kalibreret udstyr.

Målingen omfatter bl.a. forbrændingslufttemperatur, røggastemperatur, sodtal, O2 og CO indhold.

Justering af oliefyr

Efter en komplet måling af brænderen, justerer teknikeren dit oliefyr, så du igen er sikret din brænders effektivitet.

Ved tilfælde af forældet brændere/kedler, hvor justeringen ikke kan forbedre din olieøkonomi eller din brænders effektivitet vil vores tekniker vejlede dig til en ny brænder / kedel.

(Dette råd bør følges, da det sikrer en bedre økonomi, samt et bedre miljø med mindre CO2-udslip.)

Kontrol af sikkerhedsudstyr

For at dit anlæg kan leve op til arbejdstilsynets forskrifter for fyrede varmtvandsanlæg efter publikation 42/1980, sikrer vores tekniker at diverse sikkerhedsforanstaltninger er opfyldt og overholdt.

 • Kontrol af sikkerhedsventil.
 • Kontrol af termostat/overkogssikring.
 • Kontrol af sikkerhedsrelæ.
 • Visuel kontrol af afspærrings- og kontraventiler.
 • Visuel kontrol af trykmåler.
 • Visuel kontrol af eventuelle temperatursikringer, alarmer samt vandpåfyldning.

Kedelrens

Ved kedelrens fjerner varmeteknikeren de belægninger, der løbende sætter sig i brændkammeret og forringer varmeøkonomien.

 • Renbørstning af brændkammer.
 • Rensning af evt. røggaskanaler.
 • Støvsugning af brændkammer.
 • Støvsugning af sod omkring kedlen.
 • Miljørigtig bortskafning af sod og aske.

Frie tilkald

Frie tilkald er en udvidet oliefyrservice

Hvis der opstår akutte problemer med brænder, kedel, tryk/ ekspansionsbeholder, shuntventil og cirkulationspumpe, kommer vores varmeteknikker hurtigst muligt.

Varmeteknikerens kørsel og arbejdsløn (arbejdsløn er dog ikke indbefattet ved udskiftning af shuntventil, tryk/ekspansionsbeholder og cirkulationspumpe) er gratis inden for følgende tidsrum.

1. oktober til 30. april:

Vi kører ud alle dage i tidsrummet kl. 8 – 20, og for at få servicebesøg samme dag/aften skal opkald være foretaget senest:

Hverdage inden kl. 20.00

Weekend og helligdage inden kl. 18.00

1. maj til 30. september:

Kl. 8-16 alle hverdage, fredag dog til kl. 12:00.​

Frie tilkald dækker ikke

Hvis problemet skyldes:

 • At olietanken har været løbet tør
 • Parafinudskillelse (kan forekomme i udendørstank ved meget lave temperaturer)
 • Manglende strøm til anlægget
 • Skjulte installationer
 • Isolering
 • Brugsvandsinstallationer
 • Udskiftning af kedel, varmtvandsbeholder eller olietank
 • Ny installation
 • Defekter påpeget på seneste tilstandsrapport, men ikke udbedret
 • Fejl i forbindelse med lynnedslag (vi udfærdiger gerne installatørerklæring til forsikringsselskab).
 • Varmestyringsautomatik
 • Defekter ved tankinstallation
 • Defekter på centralvarme (radiatorer, ventiler, rør for do.) – og brugsvandsinstallationer
 • Defekter ved sugeslange/sugeledning
 • Udskiftede reservedele faktureres til dagspris

Forebyggende udskiftning af reservedele

For at give dit oliefyr ekstra levetid, eller forebygge eventuelle forekomne driftsstop, sikrer vores tekniker med en speciel kontrol, at alle dele/materialer er forebyggende over for eventuelle fejl.

Teknikeren undersøger bl.a.:

 • Kontrol af forvarmer og varmelegeme
 • Kontrol af pumpe
 • Kontrol af fotomodstand

Kontrol og efterfyldning af vand

For at sikre, at dit varmeanlæg kører korrekt efter komfortmæssige forhold, er det vigtigt, at dit anlæg kører med det rigtige drifts- /anlægstryk.

Derved sikrer vi, at dine radiatorer leverer mest mulig varme, samt at din cirkulationspumpe kører efter anlæggets behov.

Kontrol af tryk-/ekspansionsbeholder

Ved kontrol af tryk-/ ekspansionsbeholder sikrer vores tekniker bl.a. følgende:

 • Kontrol af fortryk ved beholder (kun gældende ved trykekspansion)
 • Visuel kontrol af sikkerhedsledning
 • Visuel kontrol af ekspansionsledning
 • Visuel kontrol af afspærringsmuligheder (kun gældende ved første eftersyn – kontrol efter Publikation 42/1980 3. udg.)
 • Ved åben ekspansionsbeholder skal du som kunde være hjemme.