Serviceordning

En aftale om oliefyr- og varmepumpeservice sparer dig for besvær og uforudsete udgifter.

Det kan være både irriterende, besværligt og tidskrævende, hvis oliefyret pludselig sætter ud, og det kan samtidig medføre store udgifter.

Bestil serviceordning nu

Få et tilbud på en serviceordning

Boysens Varmeteknik er samarbejdspartnere med Dansk Varmeservice A/S og OK Varmeservice.

For netop at kunne sikre, dit anlæg kører rigtigt, tilbyder vi hos Boysens Varmeteknik et prisvenligt serviceabonnement.

Abonnementet sikrer, at du er dækket ind med eftersyn, eller hvis der skulle være problemer med dit anlæg.

Som abonnementskunde sørger vi for at tjekke op på dit anlæg hver 12. måned.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker at høre mere om abonnementet.

Vi giver altid gerne et uforpligtende tilbud på et skræddersyet abonnement, der matcher dine behov.

Hvad indeholder et serviceeftersyn på dit varmepumpeanlæg?

Serviceeftersyn på varmepumpe

Et årligt serviceeftersyn sikrer, at varmepumpen bliver renset og justeret, udnytter energien mere effektivt og sikrer, at du kan fastholde en god driftsøkonomi.Ved varmepumper der ikke vedligeholdes falder ydelsen, og strømforbruget stiger. For at sikre at jordvarmeanlæggene fortsat er tætte og at sikkerhedsforanstaltningerne virker, stilles der krav om et årligt service eftersyn, som skal foretages af en sagkyndig.

Når vi laver service på jordvarmeanlæg vil vi til enhver tid følge den enkelte fabrikants anvisning om hvilke kontrolmålinger, der skal udføres, og hvor de skal måles.

Et varmepumpeanlæg der holdes ved lige, medfører længere levetid, men du får også et anlæg med en højere ydeevne. Når vores energiteknikere udfører service på varmepumper indebærer det blandt andet kontrol af fordamper og kondensator og rensning af indvendige filtre. Ved mistanke om lækage af kølemiddel, tjekkes kølemiddelfyldning.

Med den varmepumpeservice du får ved os, sørger vi således for at komme hele vejen rundt om dit anlæg, så du ikke skal bekymre dig om fejl og mangler før det næste lovpligtige eftersyn er påkrævet. Varmepumpe service er ikke noget du selv bør give dig i kast med, da det kølemiddel, som varmepumpen indeholder, er en gasart. Derfor bør du altid overlade service af varmepumper til en fagmand.

Funktionsprøve (service)

Kontrol om anlæggets sikkerhedsudstyr og driftsautomatik er indstillet efter fabrikantens anvisninger.

Kontrolmålinger

Når anlægget kører stabilt kan de krævede kontrolmålinger gennemføres.

Det vil typisk være måling af varmebærertemperatur før og efter fordamper og kondensator, og evt. hvis det er muligt måling af tilført effekt til varmepumpen.

Måleresultaterne sammenlignes med de nøgletal og tolerancer, der er opgivet af fabrikanten og værdierne, som anlægget havde ved opstart.

En typisk funktionsprøve kan være:

 • Kontrol af sikkerhedsudstyrets indstillinger og funktion
 • Kontrol af reguleringsudstyrets (driftsautomatik) indstilling og funktion
 • Kontrol/prøvning af eksempelvis afrimningssystemsfunktion
 • Kontrol af rigtig funktion og driftstilstand ved omskiftning til andre driftsformer
 • Kontrol af myndighedsforskrifter er opfyldt (trykovervågningssystems funktion) Kontrol af frostsikringsgraden af frostsikringsmidlet

Har du sprøgsmål til serviceordningen er du velkommen til at ringe til os på 70 22 55 15 eller sende en mail på kontakt@bvtaps.dk.

Hvad indeholder vores abonnementservice?

Rensning af oliebræder

Her sørger varmeteknikeren for at fjerne de belægninger, der løbende sætter sig i blæserhjul, brænderhoved og kanaler

 • Rensning af blæser / blæserhjul
 • Rensning af brænderhoved
 • Rensning af hovedbrænder

Økonomimåling og OR-test

For at udnytte din brænders nyttevirkningsgrad, og derved spare penge på olie, udfører vores tekniker en speciel måling med fuldt kalibreret udstyr.

Målingen omfatter bl.a. forbrændingslufttemperatur, røggastemperatur, sodtal, O2 og CO indhold.

Justering af oliefyr

Efter en komplet måling af brænderen, justerer teknikeren dit oliefyr, så du igen er sikret din brænders effektivitet.

Ved tilfælde af forældet brændere/kedler, hvor justeringen ikke kan forbedre din olieøkonomi eller din brænders effektivitet vil vores tekniker vejlede dig til en ny brænder / kedel.

(Dette råd bør følges, da det sikrer en bedre økonomi, samt et bedre miljø med mindre CO2-udslip.)

Kontrol af sikkerhedsudstyr

For at dit anlæg kan leve op til arbejdstilsynets forskrifter for fyrede varmtvandsanlæg efter publikation 42/1980, sikrer vores tekniker at diverse sikkerhedsforanstaltninger er opfyldt og overholdt.

 • Kontrol af sikkerhedsventil.
 • Kontrol af termostat/overkogssikring.
 • Kontrol af sikkerhedsrelæ.
 • Visuel kontrol af afspærrings- og kontraventiler.
 • Visuel kontrol af trykmåler.
 • Visuel kontrol af eventuelle temperatursikringer, alarmer samt vandpåfyldning.

Kedelrens

Ved kedelrens fjerner varmeteknikeren de belægninger, der løbende sætter sig i brændkammeret og forringer varmeøkonomien.

 • Renbørstning af brændkammer.
 • Rensning af evt. røggaskanaler.
 • Støvsugning af brændkammer.
 • Støvsugning af sod omkring kedlen.
 • Miljørigtig bortskafning af sod og aske.

Frie tilkald

Frie tilkald er en udvidet oliefyrservice

Hvis der opstår akutte problemer med brænder, kedel, tryk/ ekspansionsbeholder, shuntventil og cirkulationspumpe, kommer vores varmeteknikker hurtigst muligt.

Varmeteknikerens kørsel og arbejdsløn (arbejdsløn er dog ikke indbefattet ved udskiftning af shuntventil, tryk/ekspansionsbeholder og cirkulationspumpe) er gratis inden for følgende tidsrum.

1. oktober til 30. april:

Vi kører ud alle dage i tidsrummet kl. 8 – 20, og for at få servicebesøg samme dag/aften skal opkald være foretaget senest:

Hverdage inden kl. 20.00

Weekend og helligdage inden kl. 18.00

1. maj til 30. september:

Kl. 8-16 alle hverdage, fredag dog til kl. 12:00.​

Frie tilkald dækker ikke

Hvis problemet skyldes:

 • At olietanken har været løbet tør
 • Parafinudskillelse (kan forekomme i udendørstank ved meget lave temperaturer)
 • Manglende strøm til anlægget
 • Skjulte installationer
 • Isolering
 • Brugsvandsinstallationer
 • Udskiftning af kedel, varmtvandsbeholder eller olietank
 • Ny installation
 • Defekter påpeget på seneste tilstandsrapport, men ikke udbedret
 • Fejl i forbindelse med lynnedslag (vi udfærdiger gerne installatørerklæring til forsikringsselskab).
 • Varmestyringsautomatik
 • Defekter ved tankinstallation
 • Defekter på centralvarme (radiatorer, ventiler, rør for do.) – og brugsvandsinstallationer
 • Defekter ved sugeslange/sugeledning
 • Udskiftede reservedele faktureres til dagspris

Forebyggende udskiftning af reservedele

For at give dit oliefyr ekstra levetid, eller forebygge eventuelle forekomne driftsstop, sikrer vores tekniker med en speciel kontrol, at alle dele/materialer er forebyggende over for eventuelle fejl.

Teknikeren undersøger bl.a.:

 • Kontrol af forvarmer og varmelegeme
 • Kontrol af pumpe
 • Kontrol af fotomodstand

Kontrol og efterfyldning af vand

For at sikre, at dit varmeanlæg kører korrekt efter komfortmæssige forhold, er det vigtigt, at dit anlæg kører med det rigtige drifts- /anlægstryk.

Derved sikrer vi, at dine radiatorer leverer mest mulig varme, samt at din cirkulationspumpe kører efter anlæggets behov.

Kontrol af tryk-/ekspansionsbeholder

Ved kontrol af tryk-/ ekspansionsbeholder sikrer vores tekniker bl.a. følgende:

 • Kontrol af fortryk ved beholder (kun gældende ved trykekspansion)
 • Visuel kontrol af sikkerhedsledning
 • Visuel kontrol af ekspansionsledning
 • Visuel kontrol af afspærringsmuligheder (kun gældende ved første eftersyn – kontrol efter Publikation 42/1980 3. udg.)
 • Ved åben ekspansionsbeholder skal du som kunde være hjemme.