Handelsbetingelser

Over 27 på bagen taler sit tydelige sprog: Boysens Varmeteknik er en erfaren, kompetent og nytænkende samarbejdspartner inden for VVS-service og -arbejde og alternativ opvarmning og energi

Kontakt os i dag
Køb hos Boysens Varmeteknik ApS.
Der er ikke indgået en bindende købeaftale med Boysens Varmeteknik ApS før De har modtaget en servicerapport/faktura fra Boysens Varmeteknik ApS.

Der tages forbehold for prisfejl mv. som følge af valutaændringer, krig, terror, naturkatastrofer, atomangreb, force majeure, leveringssvigt, afgiftsændringer, udsolgte varer og trykfejl.

Der tages forbehold for udsolgte varer og udskudt leveringstid hos Boysens Varmeteknik ApSs grossister

Priser og kontrakter
Alle priser er inkl. 25 % moms og i Danske kroner, hvor intet andet nævnes.
Priserne er kun gældende indenfor Danmarks grænser, ekskl. Færøerne og Grønland.

Alle kontrakter indgås på dansk-

Fortrydelsesret
Du har 14 dages fortrydelsesret i forbindelse med køb af varer hos Boysens Varmeteknik ApS, regnet fra den dag, hvor du modtager varen. Ved fortrydelse skal du returnere varen i ubrudt emballage til Boysens Varmeteknik ApS, inden for denne 14-dages periode. Ved fortrydelse betaler du selv forsendelsesomkostningerne, når du returnerer varen.

Fortrydelsesretten gælder ikke for serviceydelser, såsom teknikerbesøg, testgebyrer etc.

Salg generelt
Den angivne pris ved bestillingstidspunktet, er den gældende bestillingspris. Prisen ændres IKKE hverken ved prisfald eller stigning.

Boysens Varmeteknik ApS forbeholder sig ret til at påregne et ekspeditionsgebyr på DKK 50,00 inkl. moms.

Fragt
Pris for forsendelser er Post Danmarks til enhver tid gældende takster

Betaling
De mulige betalingsmåder er: Dankort og Kontant.

Der er ikke mulighed for forudbetaling, idet kundens retsstilling her, er væsentlig dårligere end ved andre former for betaling.

Reklamationsret
Der ydes 2 års reklamationsret på produkter købt hos Boysens Varmeteknik ApS. Forskellen på reklamationsret og garanti kan ses på forbrugerstyrelsens hjemmeside.

Er der yderligere reklamationsret eller garanti, vil det fremgå særskilt af fakturaen.

Skulle varen mod forventning gå i stykker under reklamationsperioden, repareres denne vederlagsfrit på vort eller producentens værksted.​

Skade på produktet som skyldes betjeningsfejl, håndteringsfejl, modifikationer eller groft misbrug fra brugerens side, er ikke dækket af reklamationsretten. Herunder hører også ændring af tilført strømstyrke til enhver relevant komponent.

Der henvises i øvrigt til Købelovens § 78 for fremgangsmåde vedrørende reklamationer.

Anvendelse af reklamationsretten
Reklamation angående fejl og mangler skal meddeles Boysens Varmeteknik ApS, inden rimelig tid efter varens modtagelse.

Kunden opfordres på det kraftigste til, at afgive erklæring omkring produktets fejl eller mangel i forbindelse med reklamationen, idet undladelse kan betyde en forlængelse af afhjælpningsprocessen grundet fejlsøgning.

Tilbagesendte varer som ikke indeholder fejl
Ved kundens returnering af defekte eller forkerte varer til Boysens Varmeteknik ApS, hvor fejl eller defekt, defineret og angivet af kunden, ikke konstateres, vil varen blive tilbagesendt til kunden inklusiv et testgebyr. Boysens Varmeteknik ApS forbeholder sig retten til at opkræve dette gebyr og forsendelsesomkostninger pr. efterkrav, såfremt der ikke foreligger en kreditaftale.

Testgebyret beregnes på baggrund af tid forbrugt i forbindelse med test og fejlsøgning, ifølge vores til enhver tid gældende priser.

Varer bør returneres med en fakturakopi hvor købstidspunktet for det reklamerede produkt fremgår, da varen ellers vil blive henlagt indtil der foreligger fakturakopi og evt. fejlmeddelelse på produktet.

Forsvarlig returnering

Alle produkter, der returneres til Boysens Varmeteknik ApS skal være forsvarligt indpakket.

Er De i tvivl

Såfremt der måtte opstå tvivlsspørgsmål, anbefaler Boysens Varmeteknik ApS, at De retter henvendelse til csb@bvtaps.dk eller på telefon 7022 5515

Særlige bestemmelser for erhvervsdrivende
Der gælder de samme salgsbetingelser som for forbrugere, dog med følgende modifikation.
– Der er ingen fortrydelsesret for erhvervsdrivende
– Der gælder 1 års reklamationsret fra oprindelig fakturadato.
Ombytning eller reparation medfører ikke, at der løber en ny 1 års reklamationsperiode
– Boysens Varmeteknik ApS forbeholder sig ejendomsretten til varer købt på kredit indtil den fulde købesum er erlagt
– Alle omkostninger i forbindelse med håndhævelse af ejendomsforbeholdet påhviler køberen.

– Der påløber renter fra forfaldsdatoen med 1 % pr. påbegyndt måned.​